Rozmyślania mimochodem spisane

kontakt now listy gotowanie techniczne wszystkie wpisy

atom | rss


Main site
GNU's not Unix

19 lip 2018 |

Ominięcie hasła administratora przy pomocy hacka w GRUBie

grubmenu -> linijka linux +init=/bin/bash

mount / -o remount,rw
passwd
mount / -o remount,ro

Debootstrap

  • Przygotowanie dysku
dd if=/dev/zero bs=1 count=4096 of=/dev/sdX
fdisk /dev/sdX
mkfs.extX -L NAZWA /dev/sdXX
  • Montowanie
mkdir /mnt/target
mount /dev/sdXX /mnt/target
mkdir /mnt/target/home
mount /dev/sdXX /mnt/target/home
  • Debootstrap
debootstrap --arch amd64 testing /mnt/target

Ustawienie domyślnych lokalizacji specjalnych katalogów

tee ~/.config/user-dirs.dirs << END
XDG_DESKTOP_DIR="/home/cezar/"
XDG_DOWNLOAD_DIR="/home/cezar/Download"
XDG_TEMPLATES_DIR="/home/cezar/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="/home/cezar/"
XDG_DOCUMENTS_DIR="/home/cezar/Pliki/Dokumenty"
XDG_MUSIC_DIR="/home/cezar/Pliki/Muzyka"
XDG_PICTURES_DIR="/home/cezar/Pliki/Zdjęcia"
XDG_VIDEOS_DIR="/home/cezar/Pliki/Filmy"
END

Naive password generator

cat /dev/urandom | tr -dc [:alnum:] | head -c48; echo
LC_ALL=C tr -dc '[:graph:]' < /dev/urandom | head -c 128; echo;

Xrandr with i3

xrandr --output VGA1 --right-of LVDS1 --auto

Forward local port with active log and not "physical" connection

ssh -nNTv -L LOCAL_PORT:ADDRESS:PORT DESTINATION

Show all denied ssh connections

`bash cat /var/log/auth.log | grep 'sshd.*Invalid'